V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Święto Edukacji Narodowej

„Nauczycielem jest ten, kto z trudnych rzeczy potrafi uczynić łatwe.”

(R.W.Emerson)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, ale również pozostałe dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodzieży. Życzymy przede wszystkim zdrowia, pomyślności oraz wspaniałych marzeń i sił do ich realizacji. Niech Państwa praca przynosi jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość. Niech trudowi wkładanemu  w edukację towarzyszy zawsze zaufanie i szacunek uczniów. Jednocześnie dziękujemy za rozwijanie kreatywności, naturalnych zdolności, poczucia wartości oraz bezpieczeństwa wśród uczniów szkoły.

                           Rada Rodziców VLO w Tarnowie Święto Edukacji Narodowej 

Komentowanie zostało wyłączone.
Skip to content