V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

O nas

„Dostrzec dziecko, poznać dziecko, zrozumieć dziecko, nauczyć dziecko….”

/Janusz Korczak/

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka to szkoła, gdzie realizowane są idee korczakowskie:
wspieramy rozwój i twórcze pasje, rozwijamy poczucie szacunku, zrozumienia i akceptacji
dla każdego człowieka, historii i tradycji, współodpowiedzialności i współpracy.

Jesteśmy szkołą, w której można realizować swoje umiejętności i rozwijać talenty.

Oferujemy naukę w klasach, których program nauczania jest zgodny z zainteresowaniami naszych
uczniów i umożliwia rozwój kompetencji społecznych oraz interpersonalnych, a także pasji
humanistycznych, psychologicznych i językowych.

Jesteśmy szkołą otwartą, tolerancyjną, przyjazną i stwarzającą warunki do rozwoju każdego ucznia.

Skip to content