V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Historia szkoły

o szkole

“Być człowiekiem znaczy posiadać kryształowa moralność,

nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość,

dążyć do ciągłego uzupełniania wykształcenia, pomagać innym”.

Janusz Korczak

V Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 1994 r. na bazie Studium Nauczycielskiego. Głównymi zadaniami i celami szkoły są rozwijanie zainteresowań uczniów, wyposażenie ich w konkretne umiejętności i wiadomości, które umożliwiają dalszą edukację oraz kształtowanie wszechstronnej osobowości uczniów.
Jesteśmy szkołą otwartą, tolerancyjną, zapewniająca wszechstronny rozwój, a przede wszystkim szkołą przyjazną, stwarzającą warunki do rozwoju osobowości każdego ucznia. Panuje tu dobra atmosfera pracy. Liceum jest dogodnie usytuowane dla uczniów dojeżdżających spoza Tarnowa. Corocznie szkoła cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej, o czym decydują dobre wyniki dydaktyczne oraz poziom zdawalności egzaminu maturalnego.
W ramach rogramów autorskich realizowane są dodatkowe przedmioty: muzyka, elementy psychologii i pedagogiki, a od najbliższego roku szkolnego elementy socjologii. Każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych, a są to: j.angielski, j. francuski, j. niemiecki lub język łaciński.
Równolegle z procesem nauczania przebiega proces wychowania, w ramach którego młodzież objęta jest opieką nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego oraz psychologów. Kultywujemy tradycje narodowe, regionalne i szkolne. V liceum to szkoła otwarta na potrzeby i sugestie rodziców oraz środowiska. Społeczność szkolna bierze udział w różnych imprezach organizowanych przez władze miasta oraz instytucje kulturalne.
Osobowość ucznia kształtowana jest w oparciu o moralne wartości. Absolwent V LO zostaje wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności, jest gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość, szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest odpowiedzialny, tolerancyjny, wrażliwy na drugiego człowieka. Jest dobrze przygotowany do życia społecznego. W tradycję szkoły wpisały się: uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczyste pożegnanie absolwentów, ślubowanie i otrzęsiny uczniów klas pierwszych, studniówki, dzień patrona szkoły, opłatek szkolny.
Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe (historyczną, fizyczną, biologiczną, matematyczną, j. angielskiego, j. francuskiego
i języka niemieckiego) oraz skomputeryzowaną bibliotekę szkolną.
Uczniowie uzyskują ponadto liczne wyróżnienia i nagrody w konkursach językowych, humanistycznych, artystycznych oraz zawodach sportowych (strzelectwo, pilka siatkowa, piłka nożna) na poziomie miejskim, rejonowym i wojewódzkim.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Szkoła oferuje różne zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Są to: matura – no problem, zajęcia z j. francuskiego przygotowujące do egzaminu językowego DELF (uzyskanie certyfikatu), bridżowe, etnograficzne, Klub Filmowy, warsztaty dziennikarskie – prasowe i radiowo-telewizyjne, zajęcia tańca towarzyskiego i dyskotekowego, zespół wokalno – instrumentalny, Koło Młodych Pedagogów  i Psychologów, wolontariat i inne.
Na terenie szkoły działają także: Klub Przyjaciół Książki, Klub Europejski, Klub Olimpijczyka.Sport, rekreacja, wypoczynek obejmuje: zajęcia na basenie, sekcje sportowe- w tym strzeleckie, piłki siatkowej, piłki nożnej; tradycyjne coroczne rajdy i wycieczki krajowe i zagraniczne; wyjazdy na narty; wycieczki przedmiotowe oraz dyskoteki szkolne.
W liceum działa szkolne koło turystyczne  „Globtroter”,  którego uczestnicy są członkami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Koło organizuje rajdy górskie, wyjazdy na narty, wycieczki rowerowe oraz inne zajęcia turystyczne.
Młodzież redaguje szkolną gazetkę „Niecodziennik”, a także e-gazetę „Qumam” współpracując z Fundacją Nowe Media.
Szkoła uczestniczy w programie e-learningowym Reading  Companion prowadzonym przez firmę IBM Polska, w ramach którego uczniowie nieodpłatnie mogą „szlifować” znajomość języka angielskiego, ucząc się „na odległość”,   przy własnym komputerze w domu.
„MultiBiblioteka” czyli baza zasobów multimedialnych do nauki  języka angielskiego, informatyki, wiedzy o kulturze i innych przedmiotów jest dostępna na naszej stronie. Projekt ten jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w szkołach na terenie Małopolski.
V LO, jako jedyne spośród tarnowskich szkół, posiada własny  kanał na serwisie You Tube, na którym obejrzeć można kilkanaście prezentacji filmowych poświęconych  naszemu  liceum. Link do tych materiałów znajduje się w menu naszej strony.

Skip to content