V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Samorząd Uczniowski

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Marcin Jagieła

opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Grzegorz Gawlik

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie

w roku szkolnym 2020/2021

“Wzywam o magna charta libertatis, o prawa dziecka. […] niespornym jest prawo [dziecka] do wypowiadania swych myśli, czynnego udziału w naszych o nim rozważaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy do szacunku i ufności, gdy samo zaufa i powie, co jest jego prawem – mniej będzie zagadek i błędów”.

 (Korczak, Dzieła, 1993)

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole oraz rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 2. Promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych.
 3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych zawartych
  w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny.
 4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji oraz tradycji miasta i regionu, a także kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 5. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 6. Wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły.
 7. Przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole oraz budowania więzi międzyludzkich.
 8. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole
  i środowisku.
 9. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 10. Kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów.
 11. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
Skip to content