V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do szkoły, w której można realizować swoje pasje i zainteresowania, szkoły, która jest zdolna do wszystkiego.
Proponowane profile kształcenia są zgodne z zainteresowaniami naszych uczniów oraz rosnącą potrzebą współpracy, wsparcia i rozwoju kompetencji społecznych
i interpersonalnych w obecnym świecie.

klasa 1a

psychologiczno - pedagogiczna

przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język polski, biologia, język angielski

Języki obce:

język angielski, język niemiecki, język francuski

Przedmioty uzupełniające:

elementy psychologii i pedagogiki,
chemia doświadczalna

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka lub technika

klasa 1b

medialno - społeczna

przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język angielski, język niemiecki lub język francuski, informatyka

Języki obce:

język angielski, język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:

elementy psychologii społecznej, repetytorium z geografii

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, biologia

klasa 1c

humanistyczno – filologiczna

przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język angielski, język niemiecki lub język francuski, informatyka

Języki obce:

język angielski, język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:

elementy psychologii i pedagogiki, repetytorium z matematyki

Przedmioty punktowane:

język polski, matematyka, język angielski, biologia

* oddział zostanie otwarty jeśli będzie wystarczająca liczba kandydatów spełniających kryteria przyjęcia.
Skip to content