V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

email: sekret5lo@umt.tarnow.pl

+ 48 14 6210514

ul. Rejtana 20

33-100 Tarnów

Biblioteka

Biblioteka jest ważnym centrum informacji szkoły. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Zbiory naszej biblioteki to książki, czasopisma i inne dokumenty gromadzone pod kątem potrzeb nauczycieli i uczniów.Biblioteka oferuje  księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy i atlasy), ułożony działami  przedmiotowymi. Wypożyczalnia oferuje lektury dla wszystkich klas liceum, książki młodzieżowe, popularnonaukowe oraz literaturę piękną.

Zbiory biblioteki obejmują także podstawy programowe obowiązujące w  programy nauczania niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania. Biblioteka posiada także zbiór dokumentów elektronicznych w postaci płyt CD, DVD. Biblioteka posiada około 5.839 książek. Staramy się wzbogacać zbiory systematycznie i na bieżąco.

Biblioteka posiada 2 stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu. Jeden oddano do dyspozycji uczniów. Dzięki temu  mogą oni korzystać z informacji zawartych  w sieci, edytorów tekstu, tworzyć własne prezentacje multimedialne. Drugi oddano do dyspozycji bibliotekarza. Zbiory biblioteczne zostały skomputeryzowane. Udostępnianie zbiorów odbywa się przy pomocy programu komputerowego Mol 2000.

Skip to content