OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapraszamy do szkoły, w której można realizować swoje pasje i zainteresowania, szkoły, która jest zdolna do wszystkiego.

Proponowane profile kształcenia są zgodne z zainteresowaniami naszych uczniów oraz rosnącą potrzebą współpracy, wsparcia i rozwoju kompetencji społecznych  i interpersonalnych w obecnym świecie.

  

Klasa 1a

psychologiczno –pedagogiczna

Przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język polski, biologia, język angielski

Języki obce

język angielski, język niemiecki

Przedmioty uzupełniające

elementy psychologii i pedagogiki

chemia doświadczalna

Przedmioty punktowane

język polski, matematyka, język angielski, biologia


 

Klasa 1b

medialno – społeczna

Przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język angielski, język niemiecki lub język francuski, informatyka

Języki obce

język angielski, język niemiecki, język francuski

Przedmioty uzupełniające

elementy psychologii społecznej repetytorium z geografii

Przedmioty punktowane

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka lub technika

 

 

Klasa 1c

humanistyczno – filologiczna (oddział zostanie otwarty jeśli będzie wystarczająca liczba kandydatów spełniających kryteria przyjęcia)*

Przedmioty realizowane w ofercie rozszerzonej:

język polski, język angielski, język niemiecki lub język francuski

Języki obce

język angielski, język niemiecki, język francuski

Przedmioty uzupełniające

elementy psychologii i pedagogiki repetytorium z matematyki

Przedmioty punktowane

język polski, matematyka, język obcy nowożytny, muzyka lub plastyka