Przewodnicząca Rady Rodziców Jadwiga Baranowska
Zastępca przewodniczącej Agnieszka Czerny
                                             Anna Wójtowicz Dudzińska
Sekretarz  Tomasz Małek
                   Anna Tońska
 
 
nr rachunku Rady Rodziców: 19 1020 4955 0000 7302 0009 1561
 
Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie zwraca się z prośbą do wszystkich Rodziców Uczniów szkoły o wpłaty darowizny na rzecz Rady Rodziców. Pozyskiwane środki służą realizacji celów statutowych Rady Rodziców, w tym wspomaganiu szkoły w organizacji i zapewnianiu odpowiednich warunków nauki i pracy, wspomaganiu procesów dydaktycznych i promocji liceum w środowisku lokalnym.