Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Zagraniczna mobilność szkolnej kadry
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry          Dyrektor Joanna Jasiak oraz nauczyciele naszego  V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka Anna Białas Januszewska, Agnieszka Foszcz, Renata Kozioł, Grzegorz Gawlik, Bogusław Lesiecki oraz Piotr Kwiek uczestniczą w projekcie systemowym „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Celami projektu „ My pathway to my students” jest podniesienie jakości pracy w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem zdolnym, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk oraz doskonalenie warsztatu pracy uczestników i osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez wszystkich uczestników projektu. Działania projektu rozpoczęły się w styczniu 2014. Pierwszy etap projektu objął działania przygotowawcze do wizyty u partnera goszczącego – włoskiej szkole Istituto Comprensivo "G. Pierluigi" w Palestrinie: przygotowanie językowe, nawiązanie kontaktu oraz współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu i partnerem goszczącym.  W dniach 28.09.2014 - 4.10.2014 odbyła się wizyta u partnera goszczącego. W jej trakcie odbyły  się warsztaty metodyczne zorganizowane przez partnera goszczącego dotyczące metod i technik diagnozowania potrzeb edukacyjnych ucznia w klasie, obserwacje zajęć lekcyjnych, wymiana doświadczeń, zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły, spotkania i dyskusje z nauczycielami instytucji goszczącej,  przedstawicielami pracowników naukowych uniwersytetu Roma Tre i instytucji nadzorujących prace szkoły, rodzicami  a także prezentacje dobrych praktyk. Uczestnicy projektu zdobyli cenne doświadczenia zawodowe, którymi podzielą się w środowisku lokalnym.

Repotraż zdjęciowy


Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14