Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Przystanek Korczak 2012
Przystanek Korczak 2012Cele projektu:
 
  • Przybliżanie uczniom oraz rodzicom uczniów sylwetki Patrona V Liceum Ogólnokształcącego Janusza Korczaka, jego życia, twórczości oraz działalności;
 
  • Popularyzacja wśród uczniów V Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów innych tarnowskich szkół myśli pedagogicznej Janusza Korczaka;
 
  • Rozwijanie artystycznych (teatralnych, literackich, plastycznych) zainteresowań i zdolności młodzieży w myśl zasad wychowawczych Janusza Korczaka;
 
  • Rozwijanie pedagogicznych zainteresowań uczniów inspirowanych życiem i działalnością Janusza Korczaka;
 
  • Upowszechnianie twórczości o tematyce wychowawczej autorstwa Janusza Korczaka;
 
  • Promowanie młodych talentów oraz rozbudzanie postawy twórczej uczniów poprzez działania artystyczne i naukowe;
 
 
 
Lp.
Działania
Data
Koordynator
Miejsce
 
1.
 
I. Warsztaty dramy dla uczniów V LO pod hasłem: Jesteśmy – żyjemy, czujemy, cierpimy.
 

Warsztaty dramy przeznaczone będą dla uczniów V LO. Uczniowie będą tworzyć scenki dramowe oraz etiudy teatralne inspirowane cytatem z tekstu Janusza Korczaka:
I. Warsztat Jesteśmy – żyjemy (…)

II. Warsztat Jesteśmy –czujemy (…)
III. Warsztat Jesteśmy – cierpimy (…).

Założeniem warsztatów jest inspirowanie uczestników do ekspresyjnego wyrażania i nazywania problemów współczesnej młodzieży.

 
 
 
 
I 2012
 
mgr Grzegorz Gawlik
 
V LO
 
2.
 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 
 
 

Konkurs plastyczny będzie miał charakter ogólnopolski i przeznaczony będzie dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Szczegóły konkursu zostaną opracowane
w osobnym regulaminie.

 
 
 
 
I 2012
VI 2012
 
mgr Magdalena Bujak
mgr Magdalena Kotecka
mgr Katarzyna Skórska
 
 
V LO
 
3.
 
Wielkie Czytanie Korczaka
 
 
 

Wielkie Czytanie Korczaka będzie spotkaniem, na które zaproszeni zostaną uczniowie i nauczyciele
V LO oraz innych szkół z Tarnowa i okolic (szczególnie z placówek, których patronem również jest Janusz Korczak), nauczyciele emerytowani, absolwenci V LO, rodzice uczniów, przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa, mediów, instytucji kultury, itd. Każdy z uczestników odczyta przygotowany przez organizatorów fragment tekstu Janusza Korczaka.

 
 
31 I 2012
 
mgr Urszula Bednarska
mgr Grzegorz Gawlik
mgr Renata Kozioł
 
 
V LO
 
4.
 
II. Warsztaty dramy dla uczniów V LO pod hasłem: Jesteśmy – żyjemy, czujemy, cierpimy.
 
 
III 2012
 
mgr Grzegorz Gawlik
 
V LO
 
5.
 
Dzień Patrona
 
 
 

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie program artystyczny przygotowany w oparciu
o cele projektu z udziałem
uzdolnionych uczniów V LO.

 
 
 
 
10 II 2012
 
mgr Grzegorz Gawlik
mgr Małgorzata Matras
mgr Urszula Rusin
 
 
V LO
 
 
6.
 
Quiz o Januszu Korczaku – Patronie V LO
 
 

Wśród uczniów V LO przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o Januszu Korczaku.

 
 
 
 
III 2012
 
Gazetka Szkolna
kl. III c
 
 
V LO
 
7.
 

Akcja Latawce i marzenia

 
 

Na boisku „Błękitni” zorganizowane zostanie spotkanie uczniów LO pod hasłem „Latawce
i marzenia”. Tym samym V LO weźmie udział
w Międzynarodowym Święcie
Kites and Dreams

 
 
 
 
III 2012
 
mgr Marcin Zaród
 
Boisko „Błękitni”
 
   8.
  
Szkolny Konkurs Poświęcony Januszowi Korczakow
i (na podstawie książki E. Dauzenrotha, Janusz Korczak. Życie dla dzieci, WAM 2012)
 
16
IV 2012


ks. mgr Rafał Zieliński COr
mgr Grzegorz GawlikV LO
 
9.
 

Konferencja naukowa pod hasłem
Czy Korczak używałby Facebooka?

 

Zrealizowany zostanie panel dyskusyjny
z udziałem dziennikarzy, socjologów, przedstawicieli placówek korczakowskich, zaprezentowane zostaną filmy o powstaniu
i działaniu Facebooka. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki (Zalajkuj wiedzę – wykorzystanie Facebooka w nauczaniu)

 
 
 
IV 2012
 
mgr Marcin Zaród
 
Sala Lustrzana
 
10.
 
Spektakl teatralny „Król Maciuś I”
 
 
 
 

Młodzież przygotuje spektakl teatralny oparty na tekście Janusza Korczaka. Zostanie on zaprezentowany uczniom V LO oraz wychowankom Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka w Tarnowie.

 
 
 
 
IV-V 2012
 
mgr Urszula Rusin
mgr Grzegorz Gawlik
 
kl. II b
 
 
V LO,
Dom Dziecka
 
11.
 
III. Warsztaty dramy dla uczniów V LO pod hasłem: Jesteśmy – żyjemy, czujemy, cierpimy.
 
 
 
 
VI 2012
 
mgr Grzegorz Gawlik
 
V LO
 
12.
 
Konferencja naukowa
 
 
 
 

Uczniowie oraz nauczyciele V LO przygotują wykłady na temat, pracy, działalności i życia Janusza Korczaka. Zostaną one zaprezentowane zaproszonym uczniom tarnowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 
 
 
X 2012
 
mgr Bogusława Kosarzycka
mgr Małgorzata Cichoń
mgr Urszula Rusin
ks. mgr Rafał Zieliński
 
 
Sala Lustrzana
 
13.
 
Podsumowanie Projektu Przystanek KORCZAK 2012
IV Spotkania z Historią Najnowszą
 
 
 
XI 2012
 
mgr Urszula Rusin
mgr Grzegorz Gawlik
 
 

Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14