Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Wizyta studyjna
Wizyta studyjnaW dniach 24 do 28 marca w naszej szkole gościła grupa 10 dyrektorów, pracowników wyższych uczelni i przedstawicieli władz lokalnych z 10 państw europejskich: Węgier, Słowenii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Irlandii, Rumunii, Turcji, Portugalii i Polski. Celem tego pięciodniowego spotkania było wypracowanie innowacyjnych metod i technik uczenia kompetencji kluczowych, wymiana dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązanie partnerskich kontaktów z placówkami z krajów UE i Turcji. Wniosek o organizację wizyty do Narodowej Agencji Systemu Edukacji nasza szkoła złożyła rok temu i jako jedyna szkoła znalazła się w gronie kilkunastu organizatorów wizyt w kraju. Wizyty Studyjne to jeden z komponentów programu „ Uczenie przez całe życie”. 


Wszystkie działania zaplanowane zostały wokół tematu : „Key competences – key to development, success and the future”. Językiem roboczym wizyty był język angielski. Uczestnicy wizyty obserwowali zajęcia lekcyjne w różnych tarnowskich szkołach i placówkach oświatowych, m. in.  w Zespole Szkół Budowlanych, Gimnazjum nr 2 , Podstawowej  Szkole Integracyjnej nr 11 oraz Przedszkolu Publicznym nr 3. Obserwacje zajęć połączone były ze spotkaniami z nauczycielami i uczniami.

Ważnym punktem programu wizyty było spotkanie uczestników z Panią Krystyną Latałą – Zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Panią  Bogumiłą Porębską – Dyrektorem Wydziału Edukacji m. Tarnowa. Podczas spotkania z Panią Prezydent przedstawione zostały priorytety tarnowskiej oświaty oraz osiągnięcia szkół i placówek. Spotkanie oparte było na wspólnej dyskusji wokół organizacji i zarządzania oświatą w różnych krajach europejskich i stało się inspiracją do dalszych działań dla każdej ze stron.

Odwiedzając szkoły uczestnicy brali udział w zajęciach lekcyjnych i zajęciach dodatkowych, podczas których uczniowie prezentowali poszczególne kompetencje kluczowe i umiejętności wynikające z podstawy programowej.  W Zespole Szkół Budowlanych zainteresowaniem gości cieszyły się dobrze wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych. W Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 goście uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych klasy I i III oraz pokazie tanecznym cheerliderek. W Przedszkolu Publicznym Nr 3 zaprezentowane były m.in. zajęcia logopedyczne, język angielski, rytmika. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 demonstrowali ciekawe doświadczenia fizyczne i chemiczne. Przedstawili również projekt EDUSIENCE, w którym uczestniczą. W naszej szkole goście wzięli udział w lekcji języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W czasie zajęć goście nie tylko obserwowali zajęcia, ale dyskutowali z nauczycielami i uczniami na temat efektywności prezentowanych technik i metod pracy oraz stosowania TIK w nauczaniu języków obcych. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie szkolnego klubu teatralnego Drama Club pt. „Calineczka”.

Kompetencje kluczowe były również tematem seminarium naukowego, które swoimi wystąpieniami uświetnili prelegenci; Pani dr Emila Musiał z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Pani Dorota Kulesza, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, dyrektor Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim. Seminarium towarzyszyła wymamiana poglądów i ciekawa dyskusja.

Podczas wizyty goście i nauczyciele V LO uczestniczyli w kilku wspólnych sesjach dyskusyjnych, w czasie których poruszano tematy innowacyjnych metod pracy wzmacniających kształtowanie kompetencji kluczowych m.in. metody Students’ Based  Learning, która stała się przykładem dobrej praktyki i będzie stosowana w każdej ze szkół uczestniczących w Programie. 

Już teraz możemy potwierdzić, że cele wizyty zostały osiągnięte. Mamy nadzieję, że te działania oraz wypracowane wnioski przełożą się na efektywną współpracę naszej szkoły z partnerami z różnych krajów europejskich.


Reportaż zdęciowy

 Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14