Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji     KAPITAŁ LUDZKI     facebook   Biuletyn Informacji Publicznej


Tutaj jesteś: Artykuł - Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski
 
Skład samorządu:
  
 
Przewodniczący: Michał Skrzyniarz
 
Zastępca: Sebastian Sadko
 
Sekretarz i Skarbnik: Karolina Pinas, Gabriela Ghaleb

Akcje charytatywne: Daria Podosek, Monika Warzecha, Karolina Pinas, Kinga Leszczyńska

Sekcja informacyjna: Aneta Chrupek, Oliwia Ryczek

Szczęśliwy numerek: Kuba Grzybowski *

Szkolny fotograf: Natalia Mazgaj*

* - Osoby, które nie są w samorządzie ale angażują się w życie szkoły
 
Opiekun samorządu:
  
mgr Aldona Czernecka- Mitera

 
 
Plan pracy samorządu szkolnego przy V LO w roku szkolnym 2016/2017

 Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole oraz rozwijanie poczucia
przynależności do społeczności szkolnej.
2. Promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju
imprezach kulturalnych oraz akcjach charytatywnych.
3. Współorganizowanie uroczystości szkolnych oraz obchodów państwowych
zawartych w terminarzu imprez szkolnych na dany rok szkolny.
4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji oraz tradycji miasta i regionu, a także kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów.
5. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy
i współdziałania.
6. Wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków
na rzecz klasy oraz szkoły.
7. Przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole oraz
budowania więzi międzyludzkich.
8. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego
w szkole i środowisku.
9. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania
wolnego czasu.
10. Kształtowanie umiejętności działania w zespole, tworzenia warunków
do aktywności społecznej i wzmacnianie samodyscypliny uczniów.
11. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności
za ich realizację.Mapa serwisu  |  created by Duonet
V Liceum Ogólnokształcące | ul. Rejtana 20 | 33-100 Tarnów tel/fax.(0-14) 621 05 14