WYMAGANIA EDUKACYJNE

Język polski

Język angielski

Klasa 1b,1c,  Klasa 2b,2c,2d,  Klasa 2aKlasa 1d,  Klasa 1aKlasa 2d,3a,3b

Klasa 1cKlasa 2bKlasa 3b,3c

Język niemiecki

Język francuski 

Klasy 1

Klasy 2 i 3


Matematyka

Klasy 1 - poziom podstawowy

Klasy 2 - poziom podstawowy

Klasy 3 - poziom podstawowy

Klasa 1d - poziom rozszerzony

Klasa 3c - pozim rozszerzony

Fizyka

Klasy 1 - poziom podstawowy

Klasa 3c - poziom rozszerzony

Informatyka

Informatyka stosowana

Grafika komputerowa

Chemia

Klasy 1

Klasa 2d

Klasa 3d

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasy 1 

Przyroda

Ratownictwo przedmedyczne

Biologia

Klasy 1b

Klasy 1a,1c,1d

Klasa 2d,3b,3d


Historia

Klasy 1

WOS

Wychowanie fizyczne

WOK

Elementy psychologii i pedagogiki


Zajęcia artystyczne