Biblioteka Szkolna  będzie czynna od 25 maja do 5 czerwca br. r, w godzinach 9.00-13.00,

istnieje możliwość zwrócenia wypożyczonych książek oraz wypożyczenia nowych.

W związku z pandemią koronawirusa w bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby

(bibliotekarz + czytelnik).

Proszę wchodzić pojedynczo w maseczce i rękawiczkach jednorazowych.

Obowiązuje dystans 1,5 metra.

Katarzyna Skórska -  bibliotekarz V LO