Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania  i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu maturalnego w 2020 r. Dokument zawiera informacje m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Na podstawie opublikowanych dokumentów, opracowane zostały zasady organizacji  i przeprowadzania egzaminu maturalnego w naszej szkole. Informacje dotyczące egzaminów oraz obowiązujące dokumenty są dostępne na stronie szkoły, w zakładce „Dla Ucznia – egzamin maturalny”.