Zewnętrzne

 
 
 

  

 
 
 

Szkolne


 

Klasy pierwsze uczestniczą w szkolnym programie edukacyjnym „Judaizm bez tajemnic”.

W ramach programu uczniowie:

-biorą udział w warsztatach pt. „W chałacie i jarmułce” i lekcji muzealnej w Starej Synagodze w Krakowie, zwiedzają również żydowski Kazimierz

-przygotowują degustacje potraw żydowskich

-zwiedzają(Tarnów żydowski) , ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza żydowskiego

Uczniowie są zapoznawani z elementami kultury i tradycji żydowskiej, specyfiką judaizmu, jego bogatą obrzędowością. Wskazywane są relacje między religią żydowską a chrześcijańską. Zajęcia kształtują postawę zrozumienia i szacunku do innych, obcych kultur, otwierają na to, co nowe.