ZAJĘCIA DODATKOWE prowadzone w roku szkolnym 2017/2018 (II półrocze)