Egzaminy maturalne będą przeprowadzane w budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ul. Rejtana 20 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie, ul. Kopernika. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji egzaminów wynikających z rozporządzenia MEN z 18 maja 2020 r. oraz Wytycznych CKE i GIS, nastąpiła zmiana sal, w których poszczególni zdający będą przystępować do egzaminów maturalnych. Informacja jest dostępna po zalogowaniu w systemie OBIEG - Uczeń. Sala SP24 oznacza egzamin w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Maturzyści są zobowiązani do zapoznania się z Zasadami organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zamieszczonymi na stronie szkoły w zakładce Dla Ucznia – egzamin maturalny.

Maturzyści zapewniają sobie własne materiały piśmiennicze i kalkulatory.

Wszyscy Maturzyści, którzy będą przystępować do egzaminu maturalnego w Szkole Podstawowej nr 24 w Tarnowie zobowiązani są do noszenia obuwia sportowego.

W szkole będzie obowiązywał harmonogram wejść na egzamin maturalny. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie szkoły 3 czerwca 2020 r.