W Bibliotece dowiesz się:

1. Jakie ma znaczenie zastosowanie podziału księgozbioru biblioteki na poszczególne działy,
2. Jakie podksięgozbiory posiada nasza biblioteka,
3. Jakich autorów i jakie tytuły możesz odszukać na półkach w interesującym dla siebie dziale.
 

Zastosowanie podziału na działy:

-  ułatwienie bibliotekarzowi/ czytelnikowi (gdy ma wolny dostęp do półek)  wyszukania określonej książki,
-  pomoc w szybkim zorientowaniu się co do posiadania wskazanego tytułu lub autora oraz wizualne określenie stanu obecnego zainteresowania   poszczególnymi tytułami,
-  pomoc w usprawnieniu aktualizacji księgozbioru,
-  zapewnienie ładu chronologicznego i rzeczowego na półkach oraz utrzymanie estetyki.

Uczniu powinieneś:


-  znać reguły dotyczące ustawiania książek w poszczególnych działach,
-  wiedzieć, czemu służy podział na działy,
-  potrafić uzasadnić, dlaczego wyodrębniony jest dział lektur,
-  umieć odpowiedzieć, dlaczego niektóre tytuły książek mogą znajdować się w kilku działach,
- umieć wymienić nazwiska popularnych pisarzy i przyporządkować ich dorobek pisarski do odpowiadających im działów literatury w szkolnej bibliotece.