Uwaga! Informujemy, że ustalone w roku szkolnym 2019/2020 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 – 8  maja 2020 r. zostają anulowane. Od 4 maja br. zajęcia dydaktyczno–wychowawcze odbywają się zdalnie według zmienionego planu lekcji dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku.