Działając na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. W tym czasie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone. Uczniowie powinni pozostawać w domu, zadbać o swoje bezpieczeństwo, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi oraz kontynuować naukę wykorzystując materiały przekazane przez nauczycieli oraz darmowe platformy e-learningowe.

Zwracam się z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji dotyczących organizacji pracy szkoły oraz komunikatów GIS, MZ i MEN.